ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  ตรวจและปรึกษาสุขภาพช่องปากและฟัน
ฟรี
30 นาที
  ค่าบริการทางคลินิก (ต่อครั้ง)
150 - 200
ขึ้นอยู่กับกรณี
  ขูดหินปูนและขัดฟัน
1,200 - 1,800
30 นาที
  ทำความสะอาดฟันแบบ Air-Flow
1,200
60 นาที
  อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
1,200 - 3,300
90 นาที
  ถอนฟัน
1,200 - 3,500
60 นาที
  ผ่าฟันคุด
4,000 - 10,000
60 นาที

ทันตกรรมฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
3,500 - 7,500
30 นาที
  ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom!
9,000
45 นาที

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  จัดฟันแบบติดแน่นชนิดโลหะ(3M)
58,000 - 65,000
2-3 ปี
  จัดฟันแบบติดแน่นชนิดดามอน
95,000
1.5-2 ปี
  จัดฟันแบบติดแน่นชนิดใส
95,000
1.5-2 ปี
  จัดฟันแบบใสถอดได้ (Invisalign )
69,000 - 250,000
ขึ้นอยู่กับกรณี

ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ (Restorative Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  เคลือบฟันเทียม
13,000 - 15,000
60 นาที
  เคลือบฟันเทียมอย่างบาง
18,000
60 นาที
  เดือยฟัน
5,500 - 7,500
60 นาที
  อินเลย์ / ออนเลย์
14,000 - 18,000
60 นาที
  ครอบฟัน
15,000 - 20,000
60 นาที
  สะพานฟัน (ต่อซี่)
15,000 - 20,000
60 นาที
  ฟันปลอมแบบถอดได้
20,000 - 28,000
60 นาที

ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

 รากฟันเทียมรวมครอบฟัน
55,000 - 85,000
60 นาที
 รากฟันเทียมแบบ All-on-4
ขึ้นอยู่กับกรณี
60-90 นาที

ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  รักษารากฟัน - ฟันหน้า
9,000
60 นาที
  รักษารากฟัน - ฟันกรามน้อย
10,000 - 12,000
60 นาที
  รักษารากฟัน - ฟันกรามใหญ่
13,000 - 15,000
60 นาที

ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

 เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน (นอนกัดฟัน)
3,500 - 7,000
45 นาที

ทันตกรรมรักษาปริทันต์ (Periodontal Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

 เกลารากฟันรักษาโรคเหงือก
1,800 - 8,000
60-90 นาที
 ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
3,500 - 7,000
60-90 นาที

ศัลยกรรมขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

  ผ่าตัดขากรรไกร
250,000-450,000
30 นาที

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Paedodontic Dentistry)

  การรักษา

บาท

ระยะเวลา

 ค่าทำความสะอาดฟัน/เคลือบฟลูออไรด์
800
30 นาที
 อุดฟันน้ำนม (ต่อซี่)
1,000 - 1,800
30 นาที
 ถอนฟันน้ำนม (ต่อซี่)
1,000
30 นาที
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy