main

previous arrow
next arrow
Slider
อินวิสไลน์
การจัดฟันแบบใสสามารถถอดออกได้ ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับความชำนาญของทันตแพทย์
รากฟันเทียม
การใส่รากฟันเทียมเพื่อทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม โดยทำหน้าที่รองรับฟันปลอม ครอบฟัน หรือสะพานฟัน
เคลือบฟันเทียม
การติดแผ่นเซรามิกที่มีความบางใสบริเวณด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันผุด้านหน้า สีฟันไม่สวยงาม
ฟอกฟันขาว
การแก้ปัญหาฟันที่เหลืองหรือหม่นหมอง เช่น อายุที่มากขึ้น คราบบุหรี่ คราบอาหารและเครื่องดื่ม หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด
รักษารากฟัน
การรักษารากฟัน เป็นทันตกรรมเฉพาะด้านที่มุ้งเน้นด้านการรักษารากฟัน และเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทันตกรรมบดเคี้ยว
การรักษาการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร ปัจจุบันสาเหตุที่พบกันมาก คือ การนอนกัดฟัน (Bruxism)
ทันตกรรมบูรณะ
การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่าง และรูปลักษณ์ที่เหมาะสม
ศัลยกรรมช่องปาก
การรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่มีสาเหตุมาจากโรคฟัน เป็นการผ่าตัดเล็กๆ ในช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด ถอนฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
การรักษาความผิดปกติของการเรียงฟันและการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า
ปริทันตวิทยา
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งเป็นโรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่มีอาการปริทันต์ ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษาทางด้านการบูรณะฟันและใส่ฟัน ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม เช่น ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน และอุดฟันสีเหมือนฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 12 ปี ทันตแพทย์จะได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนอกจาก “อายุเท่าไหร่ถึงเริ่มจัดฟันได้” คือ “อายุเยอะแล้วจัดฟันได้ไหม?”

เปิดตัวแล้ววันนี้!! "Dentist Anywhere by TDH" พบกับประสบการณ์ใหม่ของวงการทันตกรรม ท่านจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ได้โดยตรง ...

Slider

ทพ.เรืองยศ อ่อนสอาด
(หมอเรือง)

ทพญ.สุนิสา บัวทองศรี
(หมอไก่)

ทพญ.รินทร์ลภัส ศริปิติโรจน์
(หมอกวาง)

ทพญ.สิรินธร เอกวงศ์ศุภศาล
(หมอหมี)

ทพญ.จิตตานันท์ วณิชชาฐิติชัย
(หมอแอม)

ทพญ.สมัญญา มณีธรรม
(หมอเตย)

ทพญ.ณัฐณี ปรัชญาธเนศกุล
(หมอมิ้น)

ทพญ.ปิ่นกมล ทายาทสุวรรณ
(หมอยู)

ทพญ.ฉันทวรรธน์ มนต์ไตรเวทย์
(หมอเอย)

ทพ.ธีรชัย กนกนทีสวัสดิ์
(หมออาหลง)

ทพ.ญาณกร ศิริเยี่ยม
(หมอปูม)

ทพญ.กษิรา ศิริเยี่ยม
(หมอแปม)

ทพญ.ณัฏฐณิชา ชาญภิญโญ (หมอติก้า)

ทพญ.ศิริจิต โพธิรักษานนท์
(หมออินทร์)

ทพญ.ชมภูนุช ติยะวงศ์มานะ
(หมอนุช)

ทพญ.ปาลิตา สมิตกาญจน์
(หมอบิว)

ทพญ.เพียงใจ รัศมีโชคลาภ
(หมอต้อม)

ทพญ.รศนา บุญเพ็ง
(หมอนุ่น)

ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ
(หมอเอิร์ท)

ทพ.ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย
(หมอบิ๊ก)

ทพญ.วัจน์กร เสือดี
(หมอเอม)

ทพญ.อภิชญา สุธรรมวาท
(หมอมายด์)

ทพญ.เจนนินทร์ ริมชลา
(หมอฝ้าย)

ทพ.ภูริวัชร์ มาลากร
(หมอเพชร)

ทพญ.สวรรยา เพชรที่วัง
(หมอเน)

ทพญ.อรุชา บุญหลาย
(หมอหนูจ๋า)

ทพ.กรเทพ สุขยุคล
(หมอเน)

ทพญ.อภิชญา ทองดี
(หมอเปิ้ล)

ทพ.สกุล ชินอุดมวงศ์
(หมอกุล)

ทพ.เจษฎา ลาภสุขกิจกุล
(หมอตั้ม)

ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า
(หมอเป้)

ทพญ.นิชนันท์ โคตรวงษา
(หมออ้อม)

ทพญ.ปานวาด ศาสนกุล
(หมอนุช)

ทพญ.นฎาประไพ สิปิยารักษ์
(หมอต๊ะ)

ทพญ.โศภิษฐ์ วัชรพงศ์ คราเธอร์ส
(หมอหนู)

รศ.ทพญ.สุขนิภา วงศ์ทองศรี
(อ.สุขนิภา)

ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ
(หมอแอน)

ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
(หมอกุ้ง)

ทพญ.สิริญญา วีระสวัสดิ์
(หมอหยิม)

ทพญ.ชุติภา ศิริเทียนทอง
(หมอแก้ม)

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Play

พบกับประสบการณ์ใหม่ของวงการทันตกรรม ท่านจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ได้โดยตรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สถานการณ์ใด ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

Play

คลิปนี้คุณหมออาหลง จะมาแกะกล่องอุปกรณ์และอธิบายอย่างหมดเปลือกถึงขั้นตอนการฟอกสีฟัน

Play

เมื่อมีปัญหา “ช่องปาก” ในสถานการณ์ Covid-19 เราสามารถดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง? คุณหมอจะมาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองกันค่ะ

Slider
30
จัดฟันใสอินวิสไลน์
0
ประเทศที่มารักษา
280
จำนวนผู้รับบริการ
40
เปิดบริการมาแล้ว
Slider