Testimonial

คุณอังคณา กาญจนไพศิษฐ์

เคสนี้จัดฟันแบบเหล็กมาก่อนแต่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันเคลื่อน ฟันล้ม และยังมีปัญหาเรื่องการสบฟันที่ยังไม่ดี คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส Invisalign เพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน

คุณกนกวรรณ ภคปัญญากร

มีปัญหาฟันห่าง ต้องการจัดฟันเพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน และเลือกจัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign ที่ TDH

คุณนิโลบล อัศวรัตน์

มีปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟันที่ไม่เรียงสวย ทำให้ไม่สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส Invisalign เพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน และแก้ปัญหาเรื่องการสบฟันให้สมบูรณ์

คุณเอกพงศ์ ปรัชญาธเนศกุล

มีปัญหาเรื่องฟันเกซ้อน คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส เพราะคนไข้ไม่สะดวกจัดฟันแบบเหล็ก

คุณเซน เมจกา สุพิชญางกูร

เลือกจัดฟันแบบใส Invisalign เนื่องจากมีปัญหาฟันห่าง เคยจัดฟันมาแล้วแต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันล้ม และฟันหน้ามีลักษณะใหญ่