คุณอังคณา กาญจนไพศิษฐ์

เคสนี้จัดฟันแบบเหล็กมาก่อนแต่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันเคลื่อน ฟันล้ม และยังมีปัญหาเรื่องการสบฟันที่ยังไม่ดี คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส Invisalign เพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน

คุณกนกวรรณ ภคปัญญากร

มีปัญหาฟันห่าง ต้องการจัดฟันเพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน และเลือกจัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign ที่ TDH

คุณนิโลบล อัศวรัตน์

มีปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟันที่ไม่เรียงสวย ทำให้ไม่สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส Invisalign เพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน และแก้ปัญหาเรื่องการสบฟันให้สมบูรณ์

คุณเอกพงศ์ ปรัชญาธเนศกุล

มีปัญหาเรื่องฟันเกซ้อน คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบใส เพราะคนไข้ไม่สะดวกจัดฟันแบบเหล็ก

คุณเซน เมจกา สุพิชญางกูร

เลือกจัดฟันแบบใส Invisalign เนื่องจากมีปัญหาฟันห่าง เคยจัดฟันมาแล้วแต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันล้ม และฟันหน้ามีลักษณะใหญ่
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy