สะพานฟัน

ข้อมูลสะพานฟัน คืออะไร มีกี่แบบ อายุการใช้งาน มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง วิธีดูแลสุขภาพช่องปากหลังทำสะพานฟัน การทำสะพานฟันเหมาะกับผู้มีปัญหาฟันแบบไหนบ้าง
สะพานฟัน คืออะไร
สะพานฟัน ทันตกรรมเสริมความแข็งแรงให้ฟันของคุณ

สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่เชื่อมติดกัน ช่วยป้องกันการล้มของฟันซี่ข้างเคียงได้ สวมใส่สบาย ไม่ต้องคอยถอดออกเหมือนฟันปลอมทั่วไป