สะพานฟัน

ข้อมูลสะพานฟัน คืออะไร มีกี่แบบ อายุการใช้งาน มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง วิธีดูแลสุขภาพช่องปากหลังทำสะพานฟัน การทำสะพานฟันเหมาะกับผู้มีปัญหาฟันแบบไหนบ้าง
ใส่สะพานฟัน อายุเยอะ
ฟันแบบไหนที่เหมาะทำสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่เสียไปเมื่ออายุมากขึ้น

อีกทางเลือกการทำฟันปลอมแบบติดแน่น คือการทำสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่เสียไป สะพานฟันเหมาะกับผู้ที่ฟันแท้หลุด แต่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมที่ต้องคอยถอดเข้าออกตลอด

ใส่สะพานฟัน การดูแลช่องปาก
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปาก สำหรับคนใส่สะพานฟัน

การทำสะพานฟันมีวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่ออนามัยช่องปากที่ดีและยืดอายุการใช้งานของสะพานฟันให้ยาวนานที่สุด โดยการดูแลจะต่างจากการดูแลช่องปากปกติ

สะพานฟัน คืออะไร
สะพานฟัน คือ ทันตกรรมที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ฟันของคุณได้

สะพานฟัน คือ ฟันปลอมชนิดติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่เชื่อมติดกัน ช่วยป้องกันการล้มของฟันซี่ข้างเคียงได้ สวมใส่สบาย ไม่ต้องคอยถอดออกเหมือนฟันปลอมทั่วไป