ทันตกรรมบูรณะ เป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่เป็นการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก
การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติทั้งในเรื่องของสี และรูปร่าง รวมไปถึงการปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ

ประเภทของทันตกรรมบูรณะ

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy