การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay คืออะไร

การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay คือการบูรณะฟันในกรณีที่ฟันมีการผุหรือแตก ซึ่งไม่สามารถบูรณะด้วยวัสดุอุดฟันปกติ โดยทั่วไปจะทำด้วยโลหะหรือเซรามิก
 • การบูรณะฟันด้วยวิธี Inlay เป็นการซ่อมแซมฟันที่ผุหรือได้รับความเสียหายภายในขอบเขตของด้านบดเคี้ยวของฟัน
 • การบูรณะฟันด้วยวิธี Onlay เป็นการซ่อมแซมฟันที่ผุหรือได้รับความเสียหายที่กินบริเวณกว้างมากกว่า 1 ด้านหรือครอบคลุมไปถึงปุ่มฟัน
ขั้นตอนการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay
นัดหมายครั้งแรก
 • ฉีดยาชาบริเวณฟันที่รักษา
 • การกรอแต่งฟันสำหรับ Inlay - Onlay
 • ทำการเลือกสีให้มีความใกล้เคียงสีฟัน
 • ทำการพิมพ์ฟัน เพื่อนำไปทำชิ้นงาน Inlay - Onlay
 • ปิดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว
 • สร้างชิ้นงาน Inlay – Onlay ภายในห้องแลปทันตกรรม
นัดหมายครั้งที่สอง
 • ทันตแพทย์นำวัสดุอุดฟันชั่วคราวออก
 • ทำการยึดชิ้นงาน Inlay – Onlay บนฟันที่ทำการรักษา
 • ปรับแต่งและตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามและเหมาะสม

 

ระยะเวลาในการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay

          การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

 

อายุการใช้งานของการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay

          อายุการใช้งานของการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay  ประมาณ 5-10 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

 

ข้อดีของการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay

 • สามารถรักษาเนื้อฟันที่ดีไว้ได้มากกว่าการทำครอบฟัน
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟันและมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา
 • มีความแนบสนิทสูง
 • ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุหลังการฉายแสง เป็นการลดดอกาสการเสียวฟันในภายหลังการบูรณะฟัน

 

การดูแลรักษาหลังการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay

 1. แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 2. ใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน
 3. ระมัดระวังในการเคี้ยวอาหารบริเวณฟันที่ทำการรักษา ไม่ควรทานอาหารแข็งจนเกินไป
 4. พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : ปัญหาฟันแบบไหนเหมาะกับการทำ Inlay – Onlay ?
A : ปัญหาฟันที่เหมาะกับการ Inlay - Onlay มีดังนี้
• ปัญหาฟันผุมาก ไม่สามารถทำการอุดฟันได้ เพราะจะไม่แข็งแรงพอ
• ปัญหาฟันแตก หรือมีการสูญเสียเนื้อฟันขนาดใหญ่
• ปัญหาสภาพเนื้อฟันไม่แข็งแรงพอ

 

Q : การบูรณะฟันด้วยวิธี Inlay - Onlay ดีอย่างไร?
A : สามารถต้านทานต่อแรงทางด้านบดเคี้ยวที่เหนือกว่าการอุดฟัน
• รูปร่างเหมาะสมที่ดีต่อสุขภาพเหงือก
• ง่ายต่อการทำความสะอาด

 

Q : การบูรณะฟันธรรมดาต่างจาก Inlay – Onlay อย่างไร?
A : การบูรณะฟันธรรมดา จะเป็นเพียงการซ่อมแซมฟันที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถทำการใช้วัสดุอุดฟันตกแต่งฟันได้โดยตรง ต่างจากการบูรณะฟันแบบ Inlay – Onlay ที่จะทำเมื่อมีรอยอุดฟันขนาดใหญ่ และมีการสร้างวัสดุบูรณะให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปาก
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy