Promotions-06

โปรโมชั่น

9.9 ฟันขาว พร้อมสุขภาพฟันที่ดี 🎉🎉

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563
🦷 Zoom! White Speed! + ขูดหินปูน
ราคา 9,900 บาท (ประหยัดถึง 3,900 บาท)
 ปรับระดับสีฟันให้ขาวขึ้นได้มากถึง 8 ระดับ*
 รวดเร็วใช้เวลาเพียง 45 นาที
 ดูแลโดยทันตแพทย์
 ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
*หมายเหตุ
🔹ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับพื้นสีฟันเดิมของแต่ละบุคคล
🔹ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563
🔹โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาทองหล่อ และสาขาติวานนท์)
🔹เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นอื่นๆ