Promotions-05

โปรโมชั่น

กลับมาอีกครั้ง เอาใจฟันเหล็กเด็กแนว 🌈🍭🍬

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
กับโปรโมชั่นจัดฟันแบบเหล็ก ด้วยวัสดุนำเข้าจาก USA. ยี่ห้อ 3M
✨ ราคา 58,000 บาท (ประหยัดถึง 7,000 บาท) ✨
💟 พิเศษ นักเรียน-นักศึกษา รับส่วนลด 10% สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการเคลียร์สภาพช่องปาก
แบ่งชำระง่ายๆ จ่ายครบงบไม่บานปลาย
🔹 ครั้งละ 4,500 บาท x 4 ครั้ง
🔹 จากนั้น ครั้งละ 2,000 บาท x 20 เดือน
✔️ FREE รีเทนเนอร์ 1 คู่ มูลค่า 6,000 บาท
✔️ FREE กรณีปรึกษาแล้วตัดสินใจทำเลย
- ปรึกษาทันตแพทย์ มูลค่า 500 บาท
- X-ray มูลค่า 2,400 บาท
- ถ่ายภาพ มูลค่า 500 บาท
- พิมพ์ปาก มูลค่า 1,000 บาท
*เงื่อนไข
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะสาขาปุณณวิถี และสาขาติวานนท์ เท่านั้น
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นอื่นๆ