โปรโมชั่น

“วีเนียร์” แก้ไขปัญหารูปทรงของฟัน
ด้วยเทคนิคเฉพาะและประสบการณ์ของคุณหมอ ผลลัพธ์ที่ได้จึงดูเหมือนฟันแท้ ไม่หลอกตา ไม่หนาทึบ
✅ราคา 13,000 บาท/ซี่ เมื่อทำตั้งแต่ 4 ซี่ขึ้นไป (ปกติ 15,000 บาท/ซี่)
💳ผ่อนบัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิต Kbank, SCB, UOB)
*หมายเหตุ
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกสาขา
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy