Promotions-03

โปรโมชั่น

กู้ฟันขาวสดใส ทันใจ ด้วย Zoom! White Speed
การฟอกสีฟันที่ช่วยปรับระดับสีฟันให้ขาวขึ้นได้มากถึง 8 ระดับ* อย่างปลอดภัย ✔✔✔
ราคา 9,000 บาท (จากราคาปกติ 12,000 บาท)

💳 ผู้ถือบัตรเครดิต UOB สามารถผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
หมายเหตุ
• ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับพื้นสีฟันเดิมของแต่ละบุคคล
• ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
• โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาติวานนท์)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นอื่นๆ