โปรโมชั่นทำฟัน จัดฟันใส invisalign โรงพยาบาลฟันทองหล่อ TDH
โปรโมชั่นทำฟัน จัดฟันใส invisalign โรงพยาบาลฟันทองหล่อ TDH

รับสิทธิพิเศษ รวมมูลค่า 25,500 บาท

  • ปรึกษาทันตแพทย์ Invisalign ระดับ Black Diamond Provider
  • สแกนใบหน้า 3D ด้วยเครื่อง Morpheus จำลองและวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า
  • สแกนฟัน 5D ด้วยเครื่อง iTero Element จำลองการเคลื่อนฟัน เห็นผลลัพธ์หลังจัดฟันทันที
  • เอ็กซเรย์ และถ่ายรูปใบหน้า-ภายในช่องปาก
  • รีเทนเนอร์แบบใส และชิววี่

ทำไม จัดฟันแบบใส Invisalign ต้อง TDH

ลงทะเบียนรับโปรโมชัน

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy