โปรโมชั่น

จัดฟันรอบ 2 ต้องจบ!! ด้วยการจัดฟันแบบใส Invisalign
💟ลดทันที สูงสุดถึง 40,000 บาท
🏆 ทำการรักษาโดยทีมทันตแพทย์ Invisalign ระดับ Black Diamond
🚗💨 ใช้เวลาเร็วกว่าการจัดฟันแบบเดิม และแบบใสแบรนด์อื่น 1.5 - 2 เท่า
✅ FREE Free free
- ปรึกษาทันตแพทย์ Invisalign (มูลค่า 500 บาท)
- สแกนฟันจำลองผลลัพธ์หลังจัดฟัน 5D ด้วยเครื่อง iTero (มูลค่า 10,000 บาท)
- X-ray & ถ่ายภาพวิเคราะห์องศาฟันและใบหน้า (มูลค่า 2,900 บาท)
⏰ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564
✴เงื่อนไข
- โปรโมชั่นเฉพาะสาขาที่กำหนด
- ส่วนลดชึ้นอยู่กับทันตแพทย์เป็นผู้ประเมินตามสภาพฟันของแต่ละเคส
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy