การตรวจสอบและการปรึกษาทั่วไป (Oral Diagnosis & Treatment Planning)

การรักษา บาท ระยะเวลา
ตรวจสอบทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย 30 นาที
ค่าบริการทางคลินิก 150 ขึ้นอยู่กับกรณี
DIGITAL PERIAPICAL / BITEWING X-RAY(ราคาต่อฟิล์ม) 200 10 นาที
X-RAY ORTHOPANORAMIC 800 10 นาที

ทันตกรรมฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

การรักษา บาท ระยะเวลา
ขูดหินปูน และขัดฟัน
Scaling & Polishing
1,200 - 1,700 30 นาที
ทำความสะอาด Air-Flow 1,200 ขึ้นอยู่กับกรณี
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1,000 - 3,100 ขึ้นอยู่กับกรณี
ถอนฟัน 1,200 - 3,500 ขึ้นอยู่กับกรณี
ผ่าฟันคุด 4,000-9,000 ขึ้นอยู่กับกรณี

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

การรักษา บาท ระยะเวลา
การจัดฟันแบบใส INVISALIGN
(BY BLACK DIAMOND PROVIDER)
69,000 - 200,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
การจัดฟัน METAL BRACES 65,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
การจัดฟัน DAMON 90,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
การจัดฟัน CLEAR BRACES
(Inspire)
95,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
การจัดฟัน CLEAR BRACES 95,000 ขึ้นอยู่กับกรณี

ทันตกรรมฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

การรักษา บาท ระยะเวลา
ฟอกสีฟันระบบ Zoom Tooth Whitening 9,000 - 12,000 45 นาที
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน 4,000 - 7,000 ขึ้นอยู่กับกรณี

ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ (Restorative Dentistry)

การรักษา บาท ระยะเวลา
เคลือบฟันเทียม Veneer (ต่อซี่) 13,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
เคลือบฟันเทียมแบบถอดได้ 45000 ขึ้นอยู่กับกรณี
Inlay/Onlay
13,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับกรณี

ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry)

การรักษา บาท ระยะเวลา
ครอบฟัน 14,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
สะพานฟัน (ต่อซี่) 14,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
รักษารากฟัน - ฟันหน้า
8,500 ขึ้นอยู่กับกรณี
รักษารากฟัน - ฟันกรามน้อย
10,000 - 11,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
รักษารากฟัน - ฟันกรามใหญ่
13,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
เดือยฟัน
5,500 - 7,500 ขึ้นอยู่กับกรณี
รากฟันเทียม + ครอบฟัน
55,000 - 70,000 ขึ้นอยู่กับกรณี
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy