Pradit-submain

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ การบูรณะฟันธรรมชาติและการใส่ฟันทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทน เพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้
  • ฟันปลอมชนิดติดแน่น
ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
ครอบฟัน
สะพานฟัน