Pradit-submain

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ การทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะฟันที่สูญเสียไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทน เพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้
  • ฟันปลอมชนิดติดแน่น
ครอบฟัน
สะพานฟัน
  • รากฟันเทียม