ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ การบูรณะฟันธรรมชาติและการใส่ฟันทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทน เพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

ครอบฟัน
สะพานฟัน
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy