Pradit-submain

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ การบูรณะฟันธรรมชาติและการใส่ฟันทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทน เพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

ครอบฟัน
สะพานฟัน