Pradit-sub03

การทำสะพานฟัน เป็นอีกวิธีที่สามารถใส่ฟันทดแทนฟันที่หายไปได้ จะมีลักษณะคล้ายครอบฟันติดกันหลายซี่ ขึ้นกับจำนวนฟันที่ใส่ทดแทน

ชนิดของสะพานฟัน

 • สะพานฟันแบบธรรมดา เป็นการสร้างครอบฟันบนฟัน หรือบนรากเทียมทั้งสองข้างของฟันที่หายไปอย่างใดอย่างหนึ่ง มักทำจากพอร์ซเลนผสมกับโลหะหรือเซรามิกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเคียง เป็นสะพานฟันที่ใช้วิธียึดฟันเทียมเข้ากับซี่ฟันจริงเพียงข้างเดียว นิยมใช้ในกรณีทดแทนฟันซี่ในสุด
 • สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ หรือสะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรซินผลิตจากพอร์ซเลนหลอมเข้ากับเหล็ก นิยมใช้ในกรณีที่สูญเสียฟันหน้า

วัสดุที่ใช้สำหรับทำสะพานฟัน

 • โลหะ / ทองทั้งซี่
 • ครอบฟันเซรามิกบนโครงโลหะ / ทอง
 • เซรามิกทั้งหมด

กรณีที่เหมาะกับการทำสะพานฟัน

 • บริเวณที่สูญเสียฟันเป็นช่วงสั้นๆ มีฟันหน้าและฟันหลังของบริเวณนี้สูญเสียฟันไป
 • ฟันหน้าที่ถูกถอนไป มีสภาพสันเหงือกที่ปกติ

ขั้นตอนการทำสะพานฟัน

การนัดครั้งที่ 1
 • ฉีดยาชา กรอแต่งรูปร่างฟันซี่ที่อยู่ติดกับช่องที่จะทำสะพานฟัน
 • เลือกสีฟัน พิมพ์ฟัน และส่งแลปสร้างสะพานฟัน
 • ใส่สะพานชั่วคราว
การนัดครั้งที่ 2
 • ใส่สะพานฟันจริง
การนัดครั้งที่ 3
 • ตรวจเช็คสะพานฟันหลังจากใช้งานจริง

ระยะเวลาในการทำสะพานฟัน

ระยะเวลาในการทำสะพานฟันจะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์

อายุการใช้งานของสะพานฟัน

สะพานฟันมีอายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และการมาพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : สะพานฟันป้องกันฟันล้มจริงไหม?
A : สะพานฟันนอกจากเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันการล้มของฟันซี่ข้างเคียงได้อีกด้วย

 

Q : หลังทำสะพานฟันแล้วเกิดอาการเหงือกบวมทำอย่างไร?
A : เมื่อเกิดปัญหาเหงือกบวมหรือปัญหาการระคายเคืองอื่นๆ แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือวันละ 3 ครั้ง เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

 

Q : การทำสะพานฟันมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง?
A : สะพานฟันไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น โรคเหงือก จำเป็นต้องรักษาโรคเหงือกให้หายก่อนเข้ารับการรักษา