ฟันปลอมชนิดถอดได้บ้างส่วน

ฟันปลอมชนิดถอดได้ เป็นวิธีที่ใช้ใส่ฟันทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไปหลายซี่ สามารถถอดออกมาได้เหมาะกับการทดแทนฟันที่หายไปหนึ่งหรือหลายซี่

 

การนัดหมายทำการรักษา

ขั้นตอนของการทำฟันปลอมชนิดนี้ต้องใช้เวลานัดหมายหลายครั้ง ขึ้นกับสภาพฟันและจำนวนฟันที่ใส่ทดแทน
 •  ตรวจสภาพฟันและช่องปาก, X-ray, กรอแต่งฟันบางตำแหน่ง และพิมห์ปากเพื่อทำฐานฟันปลอม
 • ลองฐานฟันปลอมให้พอดีกับฟันและเหงือก
 • ใส่ฟันปลอม
 • ตรวจเช็คหลังจากใช้งานแล้ว (อาจมีขึ้นตอนการรักษาอื่นๆ แล้วแต่กรณี)

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมชนิดนี้ใช้ในกรณีไม่มีฟันเกลือเลยในแต่ละขากรรไกร เพื่อช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหารได้และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การนัดหมายทำการรักษา

ฟันปลอมชนิดถอดได้ เหมาะกับการทดแทนฟันที่หายไปหนึ่งหรือหลายซี่
 • พิมพ์ปาก เพื่อทำถาดพิมพ์ปากละเอียด
 • พิมพ์ปากละเอียด เพื่อผลิตฐานฟันปลอม
 • ลองแท่นกัดสบฟัน
 • ลองฟันให้เข้ากับใบหน้า
 • ใส่ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
 • ตรวจเช็คหลังจากนำไปใช้งาน

ระยะเวลาในการทำฟันปลอม

การทำฟันปลอมใช้ระยะเวลาในการทำอุปกรณ์ประมาณ 1-2 อาทิตย์

อายุการใช้งานของฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

การดูแลรักษา

 • ทำความสะอาดฟันปลอม โดยใช้แปรงสำหรับฟันปลอมหรือแปรงสีฟันขนนุ่ม ใช้น้ำสบู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 • ไม่ควรแช่ฟันปลอมในน้ำร้อน เพราะฟันปลอมอาจเปลี่ยนรูปทรงเกิดการหดตัว หรือบิดเบี้ยว
 • ควรถอดฟันปลอมออกมาแช่น้ำก่อนนอนทุกครั้ง เพื่อให้เนื้อเยื่อในช่องปากได้พักจากการกดทับ
 • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : ใส่ฟันปลอมจัดฟันได้ไหม?
A : สามารถจัดฟันได้ในกรณีที่ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น การครอบฟัน และการทำสะพานฟัน แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์ก่อนเริ่มวางแผนจัดฟัน

 

Q : เลือกฟันปลอมแบบไหนดี?
A : ฟันปลอมมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับปัญหาสภาพฟันของแต่ละบุคคล ควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 

Q : ฟันปลอมทำได้เฉพาะคนอายุเยอะจริงหรอ?
A : หลายคนเชื่อว่าฟันปลอมเป็นการรักษาเฉพาะคนไข้ที่มีอายุมากแล้วเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสามารถทำฟันปลอมได้ตั้งแต่ฟันแท้ขึ้น เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้ฟันแตก หรือมีความจำเป็นที่ต้องถอนฟันออก เป็นต้น

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy