ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นการดูแลรักษา ฃป้องกันปัญหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี ซึ่งได้แก่
  • การเคลือบร่องฟัน
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การรักษารากฟันสำหรับเด็ก
  • การครอบฟันสำหรับเด็ก
  • เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน
  • การทันตกรรมทั่วไป เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การจัดฟัน

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy