Pediatric-Dentistry-Submain

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็กคืออะไร

          เด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจะมีฟันเริ่มเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า “ฟันน้ำนม” เป็นกระดูกฟันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้บดเคี้ยวอาหารในช่วงวัยเด็ก และจะทยอยขึ้นมาจนถึง 20 ซี่ ก่อนค่อยๆ หลุดออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟันแท้

เด็กสามารถทำทันตกรรมแบบไหนได้บ้าง

          เด็กในวัยตั้งแต่ 6 เดือน – 15 ปี สามารถทำทันตกรรมเพื่อรักษาและป้องกันฟันได้
  • การเคลือบร่องฟัน
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การรักษารากฟันสำหรับเด็ก
  • การครอบฟันสำหรับเด็ก
  • เครื่องมือป้องกันฟันล้ม
  • การทันตกรรมทั่วไป เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การจัดฟัน