Pediatric-Dentistry-Sub05

การใส่เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน (Space Maintainer) จะทำในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไปก่อนวัยอันควรทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันซี่อื่นเบียดเข้ามาในช่องว่างตำแหน่งฟันที่ถูกถอนไป ทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาตรงตำแหน่งนั้นไม่มีที่เพียงพอ จึงต้องมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันฟันล้มหรือเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

ชนิดของเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

  1. แบบถอดได้ : สามารถใส่และถอดมาทำความสะอาดได้
  2. แบบติดแน่น : ไม่สามารถถอดเครื่องมือออกเองได้

 

ขั้นตอนการทำเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

  • ทันตแพทย์ทำการพิจารณาว่าเหมาะกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันฟันล้มแบบไหน
  • ทำการพิมพ์ฟัน
  • ใส่เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

 

ระยะเวลาการทำเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

การทำอุปกรณ์ป้องกันฟันล้มใช้ระยะเวลาในการตรวจและพิมพ์ฟันไม่นานประมาณ 10-20 นาที แต่จะมีการรออุปกรณ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์

 

อายุการใช้งานของเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

อุปกรณ์ป้องกันฟันล้มโดยปกติสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่มีฟันแท้เกิดขึ้นมา และจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาที่ดีด้วย

 

การดูแลรักษาหลังใส่เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน

  • ทำความสะอาดฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ
  • กรณีใส่แบบถอดได้ควรล้างทำความสะอาดเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ
  • กรณีใส่แบบติดแน่นควรหลีกเลี่ยงหมากฝรั่งหรือลูกอม
  • สำหรับกรณีที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันฟันล้มแบบติดแน่นอาจต้องพบทันตแพทย์ทุกๆ 3 เดือนหรือตามที่นัดหมายเนื่องจากฟันแท้อาจจะมีการงอกขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์
  • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และช่องปาก

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : หากสูญเสียฟันน้ำนมไม่ใส่เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน?
A : การใส่อุปกรณ์ป้องกันฟันล้มมีความจำเป็นสำหรับเด็กที่มีการสูญเสียฟันน้ำนมในขณะที่ยังอายุน้อยๆ ซึ่งต้องรอระยะเวลาที่ฟันแท้ขึ้น อาจส่งผลทำให้ฟันล้ม ฟันเก ฟันซ้อน และปัญหาฟันอื่นๆ ตามมาได้

 

Q : ทำเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟันเจ็บไหม?
A : สำหรับการทำอุปกรณ์ป้องกันฟันล้มนั้นจะมีการทำแค่การพิมพ์ฟัน ทำให้ไม่มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้น แต่เวลาใส่อาจจะรำคาญได้ในช่วงแรก