การครอบฟันสำหรับเด็ก จะทำในฟันน้ำนมที่มีการผุขนาดใหญ่ไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันแบบปกติได้ เนื่องจากอาจทำให้วัสดุอุดฟันมีการแตกหัก หรือหลุดออกได้ หรือทำในกรณีฟันที่ได้รับการรักษารากฟันน้ำนมมาแล้ว เนื่องจากฟันจะมีความเปราะแตกง่าย

 

 

ชนิดของการครอบฟันเด็ก

  1. ชนิดวัสดุโลหะไร้สนิม (Stainless steel) : มีสีเงิน แข็งแรง ทนทานสูง
  2. ชนิดวัสดุสีเหมือนฟัน : มีความสวยงาม แต่ไม่คงทนเท่าวัสดุโลหะไร้สนิม

 

ขั้นตอนการครอบฟันสำหรับเด็ก

  • ทำการ x-ray เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจประเมินว่าสามารถครอบฟันได้หรือไม่
  • ฉีดยาชา
  • กรอฟันให้เพียงพอต่อการครอบฟัน
  • กรอและตกแต่งครอบฟันให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคล
  • ใส่ครอบฟัน และทำการยึดติดกับฟัน

 

ระยะเวลาในการครอบฟันสำหรับเด็ก

การครอบฟันสำหรับเด็กใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที

 

อายุการใช้งานการครอบฟันสำหรับเด็ก

การครอบฟันสำหรับเด็กสามารถอยู่ได้นานหรือจนกว่าฟันจะหลุดและแทนที่ด้วยฟันแท้ แต่ต้องอาศัยการดูแลฟันที่ดีด้วยเช่นกัน

 

การดูแลรักษาหลังการครอบฟันสำหรับเด็ก

  • รักษาความสะอาดของฟันด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟัน
  • ช่วงแรกควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีลักษณะแข็ง
  • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจดูอุปกรณ์การครอบฟัน ตรวจสุภาพช่องปากและฟัน

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : ทำไมครอบฟันเด็กถึงใช้เวลาน้อยกว่าของผู้ใหญ่?
A : เนื่องจากวัสดุครอบฟันของเด็กเป็นวัสดุที่ทำสำเร็จรูปอยู่แล้ว ทันตแพทย์จึงสามารถทำการกรอตกแต่งฟันได้เลย ซึ่งไม่ต้องรอชิ้นงานเหมือนวัสดุครอบฟันของผู้ใหญ่

 

Q : ครอบฟันเด็กเจ็บไหม?
A : การครอบฟันอาจจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ เนื่องจากฟันมีความผุที่ค่อนข้างกว้างทางทันตแพทย์จึงได้มีการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy