Pediatric-Dentistry-Sub04

การครอบฟันสำหรับเด็ก จะทำในฟันน้ำนมที่มีการผุขนาดใหญ่ไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันแบบปกติได้ เนื่องจากอาจทำให้วัสดุอุดฟันมีการแตกหัก หรือหลุดออกได้ หรือทำในกรณีฟันที่ได้รับการรักษารากฟันน้ำนมมาแล้ว เนื่องจากฟันจะมีความเปราะแตกง่าย

 

 

ชนิดของการครอบฟันเด็ก

  1. ชนิดวัสดุโลหะไร้สนิม (Stainless steel) : มีสีเงิน แข็งแรง ทนทานสูง
  2. ชนิดวัสดุสีเหมือนฟัน : มีความสวยงาม แต่ไม่คงทนเท่าวัสดุโลหะไร้สนิม

 

ขั้นตอนการครอบฟันสำหรับเด็ก

  • ทำการ x-ray เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจประเมินว่าสามารถครอบฟันได้หรือไม่
  • ฉีดยาชา
  • กรอฟันให้เพียงพอต่อการครอบฟัน
  • กรอและตกแต่งครอบฟันให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคล
  • ใส่ครอบฟัน และทำการยึดติดกับฟัน

 

ระยะเวลาในการครอบฟันสำหรับเด็ก

การครอบฟันสำหรับเด็กใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที

 

อายุการใช้งานการครอบฟันสำหรับเด็ก

การครอบฟันสำหรับเด็กสามารถอยู่ได้นานหรือจนกว่าฟันจะหลุดและแทนที่ด้วยฟันแท้ แต่ต้องอาศัยการดูแลฟันที่ดีด้วยเช่นกัน

 

การดูแลรักษาหลังการครอบฟันสำหรับเด็ก

  • รักษาความสะอาดของฟันด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟัน
  • ช่วงแรกควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีลักษณะแข็ง
  • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจดูอุปกรณ์การครอบฟัน ตรวจสุภาพช่องปากและฟัน

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : ทำไมครอบฟันเด็กถึงใช้เวลาน้อยกว่าของผู้ใหญ่?
A : เนื่องจากวัสดุครอบฟันของเด็กเป็นวัสดุที่ทำสำเร็จรูปอยู่แล้ว ทันตแพทย์จึงสามารถทำการกรอตกแต่งฟันได้เลย ซึ่งไม่ต้องรอชิ้นงานเหมือนวัสดุครอบฟันของผู้ใหญ่

 

Q : ครอบฟันเด็กเจ็บไหม?
A : การครอบฟันอาจจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ เนื่องจากฟันมีความผุที่ค่อนข้างกว้างทางทันตแพทย์จึงได้มีการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว