การรักษารากฟันสำหรับเด็ก จะทำเมื่อฟันน้ำนมผุจนทำให้เชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟัน ทำให้โพรงประสาทฟันอักเสบส่งผลให้เด็กมีอาการปวดฟัน ร่วมกับการอักเสบของเหงือกและอวัยวะรอบๆ ฟัน

 

ขั้นตอนการรักษารากฟันสำหรับเด็ก

  • ทำการ x-ray เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจประเมินว่าสามารถรักษารากฟันได้หรือไม่
  • ฉีดยาชา และกำจัดเนื้อเยื้อโพรงประสาทฟันในส่วนของตัวฟันรวมถึงรากฟัน
  • ทำความสะอาดและใส่ยารักษารากฟัน
  • ทำการอุดปิดหรือทำการครอบฟัน

 

ระยะเวลาในการรักษารากฟันสำหรับเด็ก

การรักษารากฟันสำหรับเด็กใช้ระยะเวลาในการรักษาครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง

 

อายุการใช้งานของการรักษารากฟันสำหรับเด็ก

การรักษารากฟันสำหรับเด็กจะสามารถคงอยู่ได้นานจนกว่าฟันน้ำนมจะหลุดออกไป

 

การดูแลรักษาหลังการรักษารากฟันสำหรับเด็ก

  • ทำความสะอาดฟันโดยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจนเกินไป
  • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

 

คำถามที่พบบ่อย

 

Q : รักษารากฟันสำหรับเด็กจำเป็นแค่ไหน?
A : การรักษารากฟันสำหรับเด็ก ถือเป็นการรักษาฟันน้ำนมไว้ไม่ให้หลุดออกไปก่อนเวลาอันควร จะช่วยทำให้ฟันแท้ขึ้นมาเรียงสวย มีระเบียบตามธรรมชาติ ไม่ผิดปกติ ไม่เป็นฟันซ้อนเก และไม่มีปัญหาสุขภาพฟันตามมา

 

Q : สำหรับเด็กการรักษารากฟันใช้เวลานานเท่าผู้ใหญ่หรือไม่?
A : โดยปกติการรักษารากฟันในเด็กสามารถทำเสร็จได้ใน 1 ครั้ง แต่มีบางกรณีซึ่งเป็นส่วนน้อยที่อาจต้อง
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy