pediatric-dentistry-sub01-2

การครอบฟันสำหรับเด็ก

การเคลือบฟันสำหรับเด็กคืออะไร

          การครอบฟันสำหรับเด็ก เป็นการรักษาฟันน้ำนมที่มีการผุขนาดใหญ่ไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันแบบปกติได้ เนื่องจากอาจทำให้วัสดุอุดฟันมีการแตกหัก หรือหลุดออกได้

ชนิดของการครอบฟันเด็ก

 1. ชนิดวัสดุโลหะไร้สนิม (Stainless steel) : มีสีเงิน แข็งแรง ทนทานสูง ราคาถูก
 2. ชนิดวัสดุสีเหมือนฟัน : มีความสวยงาม แต่ไม่คงทนเท่าวัสดุโลหะไร้สนิม ราคาค่อนข้างสูง

ขั้นตอนการครอบฟันสำหรับเด็ก

 • ทำการ x-ray เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจประเมินว่าสามารถครอบฟันได้หรือไม่
 • ทันตแพทย์จะใช้ยาชาบริเวณรอบๆ ฟันที่จะทำการรักษา
 • ทันตแพทย์ทำการกรอฟันให้เพียงพอต่อการครอบฟัน
 • ทันตแพทย์นำวัสดุครอบฟันสำเร็จรูปมากรอและตกแต่งให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคล
 • ทันตแพทย์ทำการใส่วัสดุครอบฟัน และทำการยึดติดกับฟัน

ระยะเวลาในการครอบฟันสำหรับเด็ก

          การครอบฟันสำหรับเด็กใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที

อายุการใช้งานการครอบฟันสำหรับเด็ก

          การครอบฟันสำหรับเด็กสามารถอยู่ได้นานหรือจนกว่าฟันจะหลุดและแทนที่ด้วยฟันแท้ แต่ต้องอาศัยการดูแลฟันที่ดีด้วยเช่นกัน

การดูแลรักษาหลังการครอบฟันสำหรับเด็ก

 • รักษาความสะอาดของฟันด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง
 • แนะนำให้เด็กใช้ไหมขัดฟัน และน้ำยาบ้วนปากให้ถูกวิธี
 • ช่วงแรกควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีลักษณะแข็ง
 • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจดูอุปกรณ์การครอบฟัน ตรวจสุภาพช่องปากและฟัน

FAQ

ทำไมครอบฟันเด็กถึงใช้เวลาน้อยกว่าของผู้ใหญ่?

          เนื่องจากวัสดุครอบฟันของเด็กเป็นวัสดุที่ทำสำเร็จรูปอยู่แล้ว ทันตแพทย์จึงสามารถทำการกรอตกแต่งฟันได้เลย ซึ่งไม่ต้องรอชิ้นงานเหมือนวัสดุครอบฟันของผู้ใหญ่

ครอบฟันเด็กเจ็บไหม?

          การครอบฟันอาจจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ เนื่องจากฟันมีความผุที่ค่อนข้างกว้างทางทันตแพทย์จึงได้มีการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว