“การจัดฟัน” เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ โดยการติดเครื่องมือจัดฟันเพื่อทำให้เกิดแรงกดลงไปที่ฟัน ส่งผลให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและค่อยๆขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

สาเหตุของการจัดฟัน

สาเหตุทางกรรมพันธุ์ : เกิดจาการถ่ายทอดลักษณะของฟันจากพ่อแม่มาสู่ลูก เช่น
  • จำนวนซี่ฟัน ฟันหายหรือฟันเกิน
  • ความไม่สัมพันธ์กันของขนาดฟันและขนาดขากรรไกร
สาเหตทางสิ่งแวดล้อม : เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น
  • นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจทางปาก
  • การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควร
  • การสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนทำให้ฟันข้างเคียงล้ม
  • การเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

ประเภทของการจัดฟัน

การจัดฟันแบบชนิดติดแน่น

1.  การจัดฟันแบบโลหะ
2. การจัดฟันแบบดามอน

การจัดฟันชนิดถอดได้

1.  การจัดฟันแบบใส Invisalign
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy