การศัลยกรรมช่องปาก เป็นการนำการผ่าตัดมาใช้กับทางทันตกรรม ซึ่งการรักษาจะต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาให้ถูกต้องรัดกุม เครื่องมือที่ใช้ได้ต้องได้มาตรฐาน รวมถึงต้องมีความสะอาดปลอดภัยด้วย

ประเภทของการศัลยกรรมช่องปาก


การผ่าฟันคุด

การถอนฟัน
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy