ทันตกรรมบดเคี้ยว เป็นการรักษาการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร ส่วนสาเหตุที่พบกันมาก ได้แก่ การนอนกัดฟัน (Bruxism)

 

อาการนอนกัดฟัน (Bruxism)

การนอนกัดฟัน เป็นการกัดฟันขณะที่นอนหลับ บางรายจะมีเสียงการกัดฟันค่อนข้างดังในขณะที่นอนและมีแรงกัดมากกว่าในขณะรู้สึกตัวหลายเท่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาฟันสึก ฟันแตก หรือเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรได้

 

การนอนกัดฟันสามารถแก้ไขได้อย่างไร

การนอนกัดฟัน (Bruxism) สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ “เฝือกสบฟัน ( Occlusal Splint )”
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy