Occlusion-dentistry-main

ทันตกรรมบดเคี้ยว

การศัลยกรรมขากรรไกรคืออะไร

          การศัลยกรรมขากรรไกร หรือการผ่าตัดขากรรไกร จะใช้แก้ไขปัญหาเมื่อมีการปรับตำแหน่งของกระดูกขากรรไกร ส่วนใหญ่การผ่าขากรรไกรจะทำร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ผ่าตัดขากรรไกรจะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดที่ดีที่สุด ทั้งในแง่ความสวยงามและการทำหน้าที่ของฟัน

การนอนกัดฟัน (Bruxism)

การนอนกัดฟัน เป็นการกัดฟันขณะที่นอนหลับ บางรายจะมีเสียงการกัดฟันค่อนข้างดังในขณะที่นอนและมีแรงกัดมากกว่าในขณะรู้สึกตัวหลายเท่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหาฟันสึก ฟันแตก หรือเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรได้ ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการใส่ “เฝือกสบฟัน ( Occlusal Splint )”