ทพ.สกุล ชินอุดมวงศ์ (คุณหมอสกุล) และ ทพญ.ณัฐณี ปรัชญาธเนศกุล (คุณหมอมิ้น) ร่วมเป็นคุณหมออาสาช่วยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)

นอกจากสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์ TDH ยังห่วงใย อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งแรง ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยค่ะ 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy