งานประกาศรางวัล Recognition Awards 2019 เป็นการมอบรางวัลให้แก่ทันตแพทย์ที่ทำการจัดฟันแบบใส Invisalign จัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

      ในปี 2019 ทีมทันตแพทย์ Invisalign จาก TDH ได้รับรางวัล Invisalign Tier Level ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่

  1. ทพ.เรืองยศ  อ่อนสอาด Diamond Provider
  2. ทพญ.สิรินธร  เอกวงศ์ศุภศาล Diamond Provider
  3. ทพญ.รินทร์ลภัส  ศริปิติโรจน์ Platinum Elite Provider
  4. ทพญ.สมัญญา มณีธรรม Platinum Elite Provider
  5. ทพญ.ณัฐณี  ปรัชญาธเนศกุล Platinum Elite Provider
  6. ทพญ.ปิ่นกมล  ทายาทสุวรรณ Platinum Provider

        และที่เป็นความภาคภูมิใจของทาง TDH คือรางวัลแบบทีม Invisalign Tier ระดับ Black Diamond ซึ่งเรียกได้ว่า ทีมทันตแพทย์ Invisalign ของ TDH เป็นทีมที่ได้รับรางวัล Invisalign Tier Level ระดับสูงมากที่สุดใน Asia Pacific

อ่านข่าวอื่นๆ
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy