ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Mandibular Advancement
เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทีมทันตแพทย์ Invisalign ของ TDH ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Mandibular Advancement การแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรล่างในเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโต และการบรรยายพิเศษเฉพาะกลุ่มในหัวข้อการจัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign First ซึ่งทำการรักษาในเด็ก อายุตั้งแต่ 6-10 ปีขึ้นไป ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ทุกท่าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy