วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร Thonglor Dental Hospital Co.,Ltd (TDH) ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19

TDH ขอมอบความห่วงใย และร่วมส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยทุกท่าน เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy