เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทันตแพทย์ Invisalign จากประเทศเวียดนาม จำนวน 13 ท่าน

- Invisalign Tier ระดับ Platinum 6 ท่าน
- Invisalign Tier ระดับ Platinum Elite 3 ท่าน
- Invisalign Tier ระดับ Diamond 4 ท่าน

เดินทางเข้าเยี่ยมชม TDH สาขาราชพฤกษ์ เพื่อศึกษาดูงานคลินิกทันตกรรมที่เป็นระดับ Top ของประเทศไทย ทั้งทางด้านระบบการให้บริการ การทำการรักษาคนไข้ และรูปแบบการตกแต่งสถานที่ของทางคลินิก เพื่อเรียนรู้และนำกลับไปพัฒนาที่คลินิกของตนเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy