news-5th

ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Mandibular Advancement

เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทีมทันตแพทย์ Invisalign ของ TDH ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Mandibular Advancement การแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรล่างในเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโต และการบรรยายพิเศษเฉพาะกลุ่มในหัวข้อการจัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign First ซึ่งทำการรักษาในเด็ก อายุตั้งแต่ 6-10 ปีขึ้นไป ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ทุกท่าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง