วิเวียร่า รีเทนเนอร์

"วิเวียร่า รีเทนเนอร์" เป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน ที่ผลิตมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเครื่องมือคงสภาพฟันแบบใสอื่นถึง 30% ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดรอยร้าว หรือการฉีกขาดของเครื่องมือ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย
ขั้นตอนในการทำวิเวียร่า รีเทนเนอร์
  1. ทันตแพทย์ทำการพิมพ์ฟันสำหรับทำรีเทนเนอร์ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3D
  2. ส่งการพิมพ์ฟันไปให้แลปเพื่อผลิตวิเวียร่า รีเทนเนอร์ ที่มีขนาดเฉพาะแต่ละบุคคล
  3. รับวิเวียร่า รีเทนเนอร์ และทดลองใส่เพื่อตรวจเช็คว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่
ข้อดีของวิเวียร่า รีเทนเนอร์
  • ทนทานกว่ารีเทนเนอร์แบบอื่นๆ  และมีความแข็งแรงมากกว่า 30%
  • ผลิตขึ้นมาพอดีกับรูปร่างฟันของแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพ 3D
  • ติดสีได้น้อย และสวมใส่สบาย
  • ทำวิเวียร่า รีเทนเนอร์ 1 ครั้ง จะได้รับอุปกรณ์ 3 ชุด
  • อายุการใช้งานนานกว่ารีเทนเนอร์แบบใสชนิดอื่นๆ
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy