Invisalign-vivera

วิเวียร่า รีเทนเนอร์

"วิเวียร่า รีเทนเนอร์" เป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน ที่ผลิตมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเครื่องมือคงสภาพฟันแบบใสอื่นถึง 30% ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดรอยร้าว หรือการฉีกขาดของเครื่องมือ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย
ขั้นตอนในการทำวิเวียร่า รีเทนเนอร์
  1. ทันตแพทย์ทำการพิมพ์ฟันสำหรับทำรีเทนเนอร์ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3D
  2. ส่งการพิมพ์ฟันไปให้แลปเพื่อผลิตวิเวียร่า รีเทนเนอร์ ที่มีขนาดเฉพาะแต่ละบุคคล
  3. รับวิเวียร่า รีเทนเนอร์ และทดลองใส่เพื่อตรวจเช็คว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่
ข้อดีของวิเวียร่า รีเทนเนอร์
  • ทนทานกว่ารีเทนเนอร์แบบอื่นๆ  และมีความแข็งแรงมากกว่า 30%
  • ผลิตขึ้นมาพอดีกับรูปร่างฟันของแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพ 3D
  • ติดสีได้น้อย และสวมใส่สบาย
  • ทำวิเวียร่า รีเทนเนอร์ 1 ครั้ง จะได้รับอุปกรณ์ 3 ชุด
  • อายุการใช้งานนานกว่ารีเทนเนอร์แบบใสชนิดอื่นๆ