Invisalign-sub03

ระยะเวลาในการจัดฟันแบบใส Invisalign

การจัดฟันแบบใส Invisalign ใช้ระยะเวลา 2 เดือน - 1 ปีครึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign

  • เสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สวมใส่ เนื่องจากมีลักษณะเป็นพลาสติกใส ทำให้แทบมองไม่เห็นอุปกรณ์การจัดฟัน
  • ความเจ็บปวดมีน้อยมาก เนื่องจากใช้แรงน้อยๆ ในการเคลื่อนฟันทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อรากฟัน
  • ไม่ระคายเคืองเหงือก และกระพุ้งแก้ม
  • สามารถรับประทานอาหาร และทำความสะอาดฟันได้เป็นปกติ เพราะ Invisalign สามารถถอดออกมาได้ ลดการเกิดคราบหินปูน หรือก่อให้เกิดฟันผุ

ข้อควรระวังในการจัดฟันแบบใส Invisalign

  • ควรถอดอุปกรณ์ Invisalign ออก เมื่อรับประทานอาหาร เพราะอาจทำให้เกิดคราบ และทำให้เครื่องมือเปลี่ยนสีได้
  • ควรเก็บชุดเครื่องมือในกล่อง Invisalign เสมอ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และเป็นการช่วยทำให้ไม่ลืมทิ้งไว้อีกด้วย
  • ควรใส่เครื่องมือวันละ 20-22 ชั่วโมง เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ไม่ควรลืมใส่ เนื่องจากฟันจะไม่เคลื่อนไปตามแผนการรักษา
  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจนเกินไป ในขณะใส่ชุดเครื่องมือ เพราะอาจทำให้ Invisalign เกิดการบิดเบี้ยวได้
  • ถ้าต้องการสูบบุหรี่แนะนำให้ถอดเครื่องมือจัดฟัน Invisalign ออกก่อน เนื่องจากอาจจะทำให้ Invisalign เปลี่ยนสีหรือมีคราบได้