general-dentistry-sb02

ทำไมต้องอุดฟัน

การอุดฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติและมีรูปร่างเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะเป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วทำการอุดด้วยวัสดุทางทันตกรรม

 

ชนิดวัสดุอุดฟัน

 • วัสดุอมัลกัม : มีสีเงิน มีความแข็งแรง ทนทาน นิยมใช้อุดฟันกราม
 • วัสดุคอมโพสิตเรซิน : มีสีเหมือนฟัน ให้ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ นิยมใช้อุดฟันหน้า

 

ขั้นตอนการอุดฟัน

 • ทันตแพทย์ทำการตรวจและประเมินฟัน อาจมีการเอ็กซเรย์ร่วมด้วย
 • ทันตแพทย์จะมีการใช้ยาชา กรณีที่คนไข้มีอาการกลัว หรือฟันผุลึก
 • ทันตแพทย์ทำการกรอฟันเพื่อนำเนื้อฟันส่วนที่ผุที่มีการติดเชื้อออก
 • ทันตแพทย์ทำการตกแต่งหลุมบนฟันเพื่อเตรียมการอุด
 • ทันตแพทย์ทำการอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟัน
 • ทันตแพทย์จะตกแต่งผิวฟันให้เรียบและมีการทดสอบโดยการให้กัด หรือลองเคี้ยว

 

ระยะเวลาในการอุดฟัน

การอุดฟันใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละบุคคล

 

อายุการใช้งานของการอุดฟัน

อายุการใช้งานของการอุดฟันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

 

การดูแลรักษาหลังการอุดฟัน

 • หากทำการอุดฟันหน้าไม่ควรใช้ฟันหน้ากัดฉีกอาหารที่มีลักษณะแข็ง เพราะอาจจะทำให้วัสดุที่อุดแตกได้ และอาจลุกลามไปถึงเนื้อฟันส่วนที่ดีได้
 • ทำความสะอาดฟันโดยการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปาก
 • พบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสภาพวัสดุอุดฟันและตรวจสภาพช่องปาก

 

คำถามที่พบบ่อย

 

 

Q : สัญญาณเตือนฟันผุมีอะไรบ้าง?
A: สัญญาณเตือนฝันผุมี ดังนี้
 • อาการปวดฟันหรือเหงือก
 • อาการเหงือกบวม
 • การมีกลิ่นปากหรือได้รสชาติไม่ดีในปาก
 • อาการเสียวฟัน

 

Q : เมื่ออุดฟันแล้วจะใส่รีเทนเนอร์หรือฟันปลอมได้ไหม?
A : สำหรับผู้ที่ใส่รีเทนเนอร์หรือฟันปลอมก่อนการอุดฟันแนะนำให้นำอุปกรณ์มาด้วย เพื่อให้ทำการลองใส่หลังจากการอุดฟัน ถ้าหากใส่อุปกรณ์ไม่ได้ทางทันตแพทน์จะทำการกรอตกแต่งเพิ่มเติมให้สามารถใส่ได้ปกติ

 

Q : อุดฟันแล้วมีอาการเสียวฟันทำอย่างไร?
A : อุดฟันแล้วแต่มีอาการเสียวฟันหลังจากอุดฟันไปใหม่ๆ เกิดจากวัสดุอุดสูงเกินไป หรือเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของวัสดุอุดบางจุด หรืออาจเป็นผลข้างเคียงจากวัสดุ หากอาการไม่ดีขึ้นควรกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม