General-dentistry-main

การทันตกรรมทั่วไป เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสภาพช่องปาก การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนการรักษา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม เป็นขั้นตอนแรกในการรักษาช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพเอ็กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา

 

  • การขูดหินปูนและขัดฟัน เป็นวิธีในการกำจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟัน และทันตแพทย์จะทำการขัดฟันด้วยผงขัดผสมฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบสีจากอาหารที่ติดอยู่บนผิวฟันอีกที

 

  • การอุดฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ ได้ตามปกติ และมีรูปร่างเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้นอีกด้วย