การทันตกรรมทั่วไป เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสภาพช่องปาก การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนการรักษา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม เป็นขั้นตอนแรกในการรักษาช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพเอ็กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา

 

  • การขูดหินปูนและขัดฟัน เป็นวิธีในการกำจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟัน และทันตแพทย์จะทำการขัดฟันด้วยผงขัดผสมฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบสีจากอาหารที่ติดอยู่บนผิวฟันอีกที

 

  • การอุดฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ ได้ตามปกติ และมีรูปร่างเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้นอีกด้วย
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy