Slide

เครื่องฆ่าเชื้อ Cavitation and Aerosol System

เครื่องฆ่าเชื้อ Cavitation and Aerosol System เป็นเครื่องที่ฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสด้วย 3 นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ
1. ระบบดูดสารฟุ้งกระจาย และฟอกอากาศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผ่นกรอง True HEPA 4 ชั้น
2. ฆ่าเชื้อด้วยเเสง UVC Germicidal Lamp
3. ระบบฆ่าเชื้อไวรัส Plasma Disinfection System

เครื่องฆ่าเชื้อ UVC

เป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่นำคุณสมบัติของแสง UVC หรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation มาสังเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในอากาศสามารถกำจัดแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อราเส้นใย และยีสต์

iTero Element

นวัตกรรมใหม่ สแกนฟัน Digital 5 มิติ ที่สามารถใช้ร่วมกับการจัดฟันแบบใส invisalign ซึ่งใช้แทนการพิมพ์ฟัน นอกจากนี้ยังแสดงภาพเสมือนจริง ให้สามารถเห็นแบบจำลองฟันทั้งก่อนและหลังการรักษาได้ทันที

CT SCAN (CS9300-Carestream)

หนึ่งในความก้าวหน้าทางด้านทันตกรรมที่สำคัญคือความสมบูรณ์แบบของอุปกรณ์ เครื่อง CT SCAN สามารถวิเคราะห์และส่งภาพออกมาให้เห็นโครงสร้างภายในได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้การวางแผน และทำการรักษาได้ตรงจุด ใช้เวลาน้อย สะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน, รักษารากฟัน, ฝังรากเทียม, ปลูกถ่ายกระดูก หรือแม้แต่ศัลยกรรมขากรรไกรนั่นเอง

เครื่อง Morpheus 3 Dimensional Scanner

เป็นเครื่องมือ Facial Scan ซึ่งทำหน้าที่สแกนรูปร่างของใบหน้าและพื้นผิวในระบบ 3D ทำให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลออกมาแบบ Real Time

เครื่อง 3 Shape Intraoral Scan

เครื่อง 3 Shape Intraoral Scan เป็นเครื่องสแกนสำหรับการบันทึกภาพฟันในรูปแบบสามมิติ ทำให้ได้ภาพสามมิติแทนการพิมพ์ปากแบบปกติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำครอบฟัน สะพานฟัน รากฟันเทียม

KODAK 8000C (CS 9300-Carestream)

เครื่อง X-ray ทันตกรรมระบบดิจิตอล Kodak 8000C ใช้ถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก (Panoramic) และกะโหลกศีรษะ (Cephalometric) ซึ่งทำให้การวางแผนการรักษาของทันตแพทย์มีความสะดวก

ห้อง Digital Data Studio

เป็นห้องที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติของคนไข้ที่ทำ
การรักษา ทั้งข้อมูลการถ่าย ภาพสแกนฟัน และภาพ X-ray เป็นต้น

 

ห้อง หน่วยทันตกรรม (CS 9300-Carestream)

การรักษา เก้าอี้ทันตกรรมที่มีอยู่ในคลินิกของเราทุกสาขา เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างมากในการทำทันตกรรม และเป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อทันตแพทย์ คนไข้ได้เป็นอย่างดี

ห้องปลอดเชื้อ

คลินิกทันตกรรมของเราใช้เทคนิคปลอดเชื้อที่เข้มงวดภายใต้มาตราฐานสากล
ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นของเรามีความสะอาดอย่างแน่นอน

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy