โปรโมชั่น

 จัดฟันดามอน (Damon Clear) ราคา 95,000 บาท
ฟรี รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ (มูลค่า 6,000 บาท)
แบ่งจ่ายง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก 🔸 20,000 x 2 ครั้ง 🔸 15,000 x 1 ครั้ง
🔹 จากนั้น 2,000 x 20 ครั้ง
💟 ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่าย
*เงื่อนไข
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy