การตรวจสอบระบบสารสนเทศประจำวัน

การตรวจสอบระบบ WiFi

การตรวจสอบระบบแชร์ไดร์และงาน Scan ประวัติคนไข้

การตรวจสอบอุปกรณ์ IT

ปัญหาอื่นๆด้าน IT

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy