Cosmetic-submain

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่นอกจากจะเน้นเรื่องการรักษาทางด้านสุขภาพและการใช้งานของฟันแล้ว ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้มอีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่
การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน
เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)
การฟอกสีฟัน
การศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก