Cosmetic-submain

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่นอกจากจะเน้นเรื่องการรักษาทางด้านสุขภาพและการใช้งานของฟันแล้ว ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้มอีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่
  • การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
  • การฟอกสีฟัน
  • การทำเคลือบฟันเทียม
  • การผ่าตัดตกแต่งเหงือก