Cosmetic-sub01

ปิดช่องฟันห่างด้วยการอุดฟันทำได้อย่างไร

การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน เป็นการใช้วัสดุอุดฟันที่มีสีเหมือนฟันอุดเติมขนาดของฟันแต่ละซี่ให้ใหญ่ขึ้นจนชิดกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีการกรอฟันเลย หรือกรอผิวฟันเพียงเล็กน้อย

สาเหตุของฟันห่าง

 1. ขนาดของฟันกับขากรรไกรไม่สมดุลกัน
 2. พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเอาลิ้นดุนฟัน เวลากลืน หรือการดูดนิ้วตอนเด็ก
 3. การสูญเสียฟันก่อนกำหนด หรือฟันแท้ไม่ขึ้นในช่องปาก ทำให้มีช่องว่างบริเวณนั้น ฟันล้มหรือมีการเคลื่อนที่ของฟันในตำแหน่งใกล้เคียง
 4. เอ็นยึดร่องเหงือกมีขนาดใหญ่หรืออยู่ใกล้ฟันมากเกินไป
เนื่องจากฟันห่างเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็จะแตกต่างกันไป หากสาเหตุของฟันห่างนั้นไม่ซับซ้อน สามารถแก้ไขด้วยการอุดปิดช่องฟันห่างด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันได้

ขั้นตอนการปิดช่องฟันด้วยการอุดฟัน

  1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คฟันของคนไข้ว่าฟันนั้นมีปัญหามากน้อยแค่ไหน และสามารถใช้การอุดฟันรักษาได้หรือไม่
  2. ทำการกรอผิวฟันเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความสวยงามดูสมดุลกันของฟันแต่ละซี่
  3. ใส่วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันไปในบริเวณช่องฟันที่ห่าง ซึ่งจะมีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติมากกว่าวัสดุอื่น
  4. ทันตแพทย์ทำการขัดและตกแต่งวัสดุอุดฟันให้ดูดีสวยงาม

ระยะเวลาในการรักษา

การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันใช้ระยะเวลาในการทำ 45 - 60 นาที ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละบุคคล

อายุการใช้งานการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันมีอายุประมาณ 5-10 ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

การดูแลหลังจากอุดฟัน

 1. ระมัดระวังที่จะไม่ใช้ฟันหน้ากัดแทะอาหารแข็ง
 2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณซอกฟันที่อยู่ใกล้กับวัสดุอุดฟัน

คำถามที่พบบ่อย

      Q : ฟันห่างแต่ไม่อยากอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหม?
      A : สามารถทำได้โดยการเคลือบฟันเทียม หรือจัดฟัน