article-5th

รอยยิ้มที่เหมาะสมกับสัดส่วนใบหน้า

ด้วยเทคนิคเฉพาะของทีมทันตแพทย์ Invisalign ที่ TDH นอกจากการจัดฟันเพื่อแก้ไขการเรียงตัวของฟันแล้ว ทันตแพทย์ ยังคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปาก จมูก คาง ว่าควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อจะให้โครงหน้าได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์จาก
- โครงสร้างใบหน้าด้านข้าง ซึ่งคุณหมอจะพิจาราณาถึงความสัมพันธ์ของคาง ริมฝีปากและปลายจมูก
- ความสัมพันธ์ระหว่างฐานจมูกและริมฝีปากบนที่ได้สัดส่วน
- รอยยิ้ม ที่คุณหมอจะดูไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างริมฝีปาก ปลายฟันหน้าบนและเหงือก
ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มที่สวยที่สุด คือรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวคุณ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง