article-21.

ฟันหน้าหลอ ออกเสียง สอ ฟอ ไม่ชัด !?

🦷👀 “ฟัน” ตัวช่วยสำคัญในการบดเคี้ยวอาหาร หากสูญเสียฟันแท้ไป นอกจากจะเป็นอุปสรรคในการทานอาหารแล้ว ยังทำให้การออกเสียงไม่ชัดเจนอีกด้วย

โดยเฉพาะฟันหน้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปล่งเสียง เช่น ส. เสือ / ฟ. ฟัน หากสูญเสียฟันซี่หน้าจะไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้อย่างถูกต้อง ทำให้หมดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยรากฟันเทียม (Implant) เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป นอกจากจะช่วยให้การออกเสียงชัดเจนขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารดีขึ้นด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง