ฟันหน้าหลอ ออกเสียง สอ ฟอ ไม่ชัด !?

🦷👀 “ฟัน” ตัวช่วยสำคัญในการบดเคี้ยวอาหาร หากสูญเสียฟันแท้ไป นอกจากจะเป็นอุปสรรคในการทานอาหารแล้ว ยังทำให้การออกเสียงไม่ชัดเจนอีกด้วย

โดยเฉพาะฟันหน้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปล่งเสียง เช่น ส. เสือ / ฟ. ฟัน หากสูญเสียฟันซี่หน้าจะไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้อย่างถูกต้อง ทำให้หมดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยรากฟันเทียม (Implant) เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป นอกจากจะช่วยให้การออกเสียงชัดเจนขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารดีขึ้นด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy