article-19

เรื่องฟันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ?

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย คำนี้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากยังไง? 😷

เพราะหลายคนมองว่าสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก แต่หากปล่อยปละละเลย จากแค่ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนที่เป็นการรักษาขั้นพื้นฐาน อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการรักษาอาจจะซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมา

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีก็ไม่ยากเลย เพียงทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูนเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเท่านั้นค่ะ 🦷

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง