เรื่องฟันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ?

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย คำนี้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากยังไง? 😷

เพราะหลายคนมองว่าสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก แต่หากปล่อยปละละเลย จากแค่ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนที่เป็นการรักษาขั้นพื้นฐาน อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการรักษาอาจจะซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมา

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีก็ไม่ยากเลย เพียงทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก, ขูดหินปูนเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเท่านั้นค่ะ 🦷

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy