article-18

"นอนกัดฟัน" แก้ไขยังไงดี ?

“การนอนกัดฟัน 💤” เป็นอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ (Sleep-Related Movement Disorder) ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร อาการเจ็บปวดขณะที่บดเคี้ยวอาหาร อาการฟันสึกและอาการเสียวฟัน

สาเหตุของการนอนกัดฟัน

 มีความวิตกกังวล หรือความเครียด
 การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ การสบฟันไม่ดี ฟันมีลักษณะซ้อนเก โรคปริทันต์ หรือการสูญเสียฟัน
 ปัจจัยอื่นๆ เช่น
- อายุ : อาการนอนกัดฟันถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็ก ซึ่งอาการจะหายไปเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
- สารกระตุ้นต่างๆ : การสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้ยารักษาโรค : เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึ่งรวมไปถึงยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์หรือจิตใจ เช่น ยารักษาอาการทางจิต หรือยารักษาอาการซึมเศร้า เป็นต้น

การรักษาอาการนอนกัดฟัน

 งดการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน
 ก่อนเข้านอนไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป
 จัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆ
ใส่เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน (occlusal splint) เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมีปัญหา เช่น ฟันสึก ฟันบิ่น
 การจัดฟันสามารถช่วยให้อาการนอนกัดฟันหายไปได้ หากมีปัญหาทางด้านสภาพฟัน
 ใช้ยาที่มีผลไปปรับการนอนเพื่อช่วยลดการนอนกัดฟัน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ, การฉีด Botox

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง