"นอนกัดฟัน" แก้ไขยังไงดี ?

“การนอนกัดฟัน 💤” เป็นอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ (Sleep-Related Movement Disorder) ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร อาการเจ็บปวดขณะที่บดเคี้ยวอาหาร อาการฟันสึกและอาการเสียวฟัน

สาเหตุของการนอนกัดฟัน

 มีความวิตกกังวล หรือความเครียด
 การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ การสบฟันไม่ดี ฟันมีลักษณะซ้อนเก โรคปริทันต์ หรือการสูญเสียฟัน
 ปัจจัยอื่นๆ เช่น
- อายุ : อาการนอนกัดฟันถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็ก ซึ่งอาการจะหายไปเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
- สารกระตุ้นต่างๆ : การสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้ยารักษาโรค : เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึ่งรวมไปถึงยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์หรือจิตใจ เช่น ยารักษาอาการทางจิต หรือยารักษาอาการซึมเศร้า เป็นต้น

การรักษาอาการนอนกัดฟัน

 งดการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน
 ก่อนเข้านอนไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป
 จัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆ
ใส่เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน (occlusal splint) เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมีปัญหา เช่น ฟันสึก ฟันบิ่น
 การจัดฟันสามารถช่วยให้อาการนอนกัดฟันหายไปได้ หากมีปัญหาทางด้านสภาพฟัน
 ใช้ยาที่มีผลไปปรับการนอนเพื่อช่วยลดการนอนกัดฟัน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ, การฉีด Botox

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy