article-17

"แปรงฟัน" ต้อง "แปรงลิ้น" ด้วยหรือไม่ ?

“การแปรงฟัน” นอกจากจะเป็นการรักษาสุขภาพช่องปากที่สำคัญแล้ว การแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน
หากไม่ทำความสะอาดลิ้นก็อาจทำให้มีคราบอาหารเกาะตามต่อมรับรสและกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีลักษณะเป็นคราบสีขาว ซึ่งต่อมาจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ดังนั้นจึงควรแปรงทำความสะอาดฟันและลิ้นทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร หรือวันละ 2 ครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง