"แปรงฟัน" ต้อง "แปรงลิ้น" ด้วยหรือไม่ ?

“การแปรงฟัน” นอกจากจะเป็นการรักษาสุขภาพช่องปากที่สำคัญแล้ว การแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน
หากไม่ทำความสะอาดลิ้นก็อาจทำให้มีคราบอาหารเกาะตามต่อมรับรสและกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีลักษณะเป็นคราบสีขาว ซึ่งต่อมาจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ดังนั้นจึงควรแปรงทำความสะอาดฟันและลิ้นทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร หรือวันละ 2 ครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy