article-16

สาเหตที่ลูก " ฟันเหยิน "

คุณพ่อ คุณแม่หลายท่านมีความกังวล กลัวว่าลูกน้อยโตไปฟันจะไม่สวย กลัวลูกฟันเหยิน 👶🍼
🦷 เรามารู้ถึงต้นเหตุที่จะทำให้ฟันของลูกน้อยเก เหยิน เรียงตัวไม่สวยกันดีกว่า
1. ลูกติดจุกนมจากขวด : เพราะการทำงานของจุกนมแม่กับจุกนมจากขวด จุกนมจากขวดจะมีความแข็ง และมีขนาดใหญ่กว่าจุกนมแม่ ควรให้ลูกหยุดดื่มนมจากขวดที่เป็นจุกนมหลอก ตอนอายุ ประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง
2. ลูกดูดนิ้ว : ทำให้การสบฟันหน้าของลูกน้อยผิดปกติ อาจส่งผลถึงการพูด การบดเคี้ยว รวมถึงการขึ้นของฟันแท้ เกิดฟันเก-ฟันซ้อน ทำให้อาจต้องจัดฟันในอนาคต
3. โรคปริทันต์ : เมื่อฟันซ้อนเก การทำความสะอาดช่องปากอาจทำได้ยาก ทำให้เกิดกลิ่นปาก เหงือกอักเสบได้
 หากลูกมีปัญหาดูดนิ้ว แก้ไม่หาย แนะนำให้พาน้องๆเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์นะคะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง