รากเทียมกับการปลูกกระดูก ?

หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่า “รากฟันเทียม” คือฟันปลอมแบบถาวรชนิดหนึ่ง คุณหมอจะใช้ทดแทนฟันแท้บริเวณที่สูญเสียไป เพื่อช่วยคงประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว มีความสวยงาม แต่ที่สำคัญคือช่วยป้องกันการละลายตัวของกระดูกในอนาคตได้ ซึ่งแตกต่างจากฟันปลอมชนิดอื่นๆ ทั้งนี้การละลายตัวของกระดูกเกิดขึ้นจากการถอนฟันซี่นั้นๆเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน กระดูกจะเกิดการละลายตัว ในบางเคสจึงต้องทำการปลูกกระดูกเพื่อเสริมกระดูกให้หนาขึ้นก่อนการฝังรากเทียมเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy